เจ้าชู้บ้านไกล ไวพจน์[music]http://dc101.google.co.th/img/70895295/2f8e00ea/dlink__2Fdownload_2F70895295_2F2f8e00ea_3Ftsid_3D20090701-053214-f974cb0e/preview.mp3[/music]