แบ่งสมบัติ ไวพจน์[music]http://dc101.google.co.th/img/76205148/298cc86e/dlink__2Fdownload_2F76205148_2F298cc86e_3Ftsid_3D20090701-053208-1b81ce52/preview.mp3[/music]