เพลงพิณ
โดยหมาน้อย...
สายลมหอบเสียงพิณได้ยินแว่ว
เสียงเอยแผ่วแว่วซ่านผ่านลมไหว
กังวานใสไพเราะกัดเซาะใจ
อยากหลับใหลห้วงเพลงพิณที่ยินครวญ

...............พิณสามสายหลายเสียงสำเนียงซึ้ง
โตดติดึ่งถึงขั้วใจไหลหลงหวน
เพลงซึ้งเศร้าเข้าทรวงล้วงโศกชวน
แสนรัญจวนชวนใจเคลิบเคลิ้มตาม

.............หลายเพลงร่องเรียบเรียงรายที่ปลายนิ้ว
สะบัดปลิวพลิ้วรัวทั่วสายสาม
เพลงพิณคอร์ดเร่งรี้มีพองาม
คือ..นิยามเพลงพิณเร้าใจถลาบิน

.............เสียงเพลงพิณเปรียบชั้นสวรรค์สร้าง
เสียงก่อร่างเพิ่มเสริมแต่งเติมศิลป์
วัฒนธรรมอีสานแท้ศิลปิน
คือเพลงพิณประจำถิ่น?อีสานเฮา?


เพลงพิณ
โดย หมาน้อย...
ระเริงนิ้วกรีดกรายสายพิณเย้า
แผ่วพลิ้วเบาเยือกเย็นระเด่นเสียง
เสนาะหูรับรู้สู่สำเนียง
เอ่ยกายเอียงตามเสียงเพลงพิณ

สลับสายปลายนิ้วพลิ้วอ้อนออด
เลื่อนย้ายคอร์ดขยับสายลายเสียงศิลป์
ไออุ่นกลิ่นบรรเลงเพลงติดดิน
ต่างออกดิ้นลำเซิงเริงระบำ

แม่ลูกอ่อนออกมาฟ้อนย้อนหย่อง
อะล่องช่องโดนใจให้ถลำ
ร่ายเริงฟ้อนมืออ่อนเหมือนหมอลำ
ดูช่างทำหนำใจเพลงบรรเลงพิณ

นั้นขี้เมาเอาเหล้าย้อมใจบ้าง
เพื่อปลอบล้างใจฮึกเหิมประเดิมสิ้น
ออกลวดลายสะบัดถนัดริน
ลำแล้วกินกินให้เมาเราเซิ้งลำ


เพลงพิณ...กลิ่นไอ..
โดยหมาน้อย..
เพลงพิณกลิ่นไอของไทยอิสาน
เป็นตำนานกาลดนตรีมีสีสัน
ศาตร์เสนาะไฟเราะเริงประพันธ์
สนุกกันบรรเลงในเพลงพิณ

ซึ้งเสียงโศกได้ยินกินใจแว่ว
เสียงเพลิดแพร้วสะบัดไหลใจถวิล
เศร้ารัญจวนชวนใจในอาจิณ
ฟังเสียงพิณดีดส่งหลงเคลิ้มใจ

สะบัดนิ้วพลิ้วขอดสุดยอดแท้
สุขดวงแดในจังหวะซ่านเลิศไหล
จังหวะเร้าน้าวนำหรือฟืนไฟ
เร้าหัวใจไพเราะเสนาะจัง

เพลงพิณกลิ่นสายลมผสมสาย
กรีดนิ้วย้ายส่ายสะบัดสะกดดั่ง
เหมือนมีมนต์สะกดใจให้จังงัง
หรือเสียงสั่งหลังเพลงพิณกินอุรา...