เคล็ดลับส่วนผสมแบบจีนแพทย์จีนโบราณมีวิธีการจัดส่วนผสมของอาหารจีนเอาไว้หลายอย่าง
เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย เช่น


เนื้อหมู ห้ามปรุงร่วมกับ ผักชีสด ชะเอม

เนื้อไก่ ห้ามปรุงร่วมกับ ข้าวเหนียว กระเทียม ลูกพลับ

ไข่ไก่ ห้ามปรุงร่วมกับ กุยช่าย ต้นหอมสด กระเทียม มันเทศ

ไข่ปลา ห้ามปรุงร่วมกับ เนื้อหมูหรือเนื้อไก่

กุยช่าย ห้ามปรุงร่วมกับ เนื้อวัว

พุทราจีน ห้ามปรุงร่วมกับ ต้นหอมสด

เกาลัด ห้ามปรุงร่วมกับ เนื้อวัว

ชา ห้ามปรุงร่วมกับ ลูกพลับ

บทความจาก : หนังสือมหัศจรรย์สมุนไพรจีน