พิณลายลำเพลิน
จากห้องพักโรงเบียร์ภูเก็ต[yflash]http://www.youtube.com/v/OPidZoqXe-M&hl=en&fs=1[/yflash]