H1N1 FLU:รมว.สธ.เชื่อหวัดใหญ่09กระจายไปตจว.ช่วงหยุดยาว สั่งทุกรพ.รับมือ


นายวิทยา แก้วภารดัย รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ปะปนกับไข้หวัดใหญ่ประจำปี เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน คาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้การแพร่ระบาดของโรคจะรุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คน ซึ่งไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ในกรอบที่จำกัดได้ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว เชื่อว่าจะมีการแพร่เชื้อจากคนในเมืองใหญ่ไปสู่ชนบท แม้ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขจะอบรมให้ความรู้กับ อสม. แล้วก็ตาม

แต่กระทรวงสาธารณะสุขยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้เตรียมพร้อมระบบการรักษาพยาบาลของทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน และเร่งให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ เนื่องจากพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนถึงร้อยละ 70 รองลงมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง

รมว.สาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ขอความร่วมมือผู้ป่วยหากมีอาการเป็นไข้ 1-2 วัน ให้รีบมาพบแพทย์ทันที และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มช่องทางพิเศษในการแยกตรวจรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายอย่างเร่งด่วน ไม่ให้แพร่เชื้อไปกับบุคคลคนอื่น สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษยังเป็นกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ