หล้าม - หมายถึง การผูกเอาไว้ มัดเอาไว้ เช่น หล้ามควาย ก็คือผูกควายเอาไว้
- หมายถึง ใหญ่ เช่น เสื้อหล้าม คือซื้อเสื้อมาใส่แล้วใหญ่ไม่พอดี
ท้ายหล้ามๆ - ก็คือสาวที่ก้นใหญ่ นั่นเองเนาะ