ฝนตกฟ้าร้อง ศรคีรี[music]http://media.imeem.com/m/eE21eCxsXX[/music]