โอ้แม่ปิง ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด[music]http://media.imeem.com/m/2l2S47X9v9[/music]