ไม่จริงขอจาก ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด[music]http://media.imeem.com/m/SH2nugj8jc[/music]