แดดร่มลมตก ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด[music]http://media.imeem.com/m/5AEljD39wh[/music]