ไผ่บ้าตะวัน ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด
[music]http://media.imeem.com/m/Jy44Z_xS6A[/music]