ตะวันแดงแทงใจ ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด[music]http://media.imeem.com/m/E0pko0rwsu[/music]