ลาก่อนเมืองใต้ ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด


[music]http://media.imeem.com/m/iaNhHcfAd7[/music]