ปืนบ่มีลูก สมัย อ่อนวงศ์[music]http://media.imeem.com/m/0dmabRBlsL[/music]