หมดเสียแหละดี สรวง สันติ

[music]http://media.imeem.com/m/nzEYVboI1x[/music]