เฮือ(เรือ)กระแซงขายปลาแดก


เฮือกระแซงขายปลาแดก
ว่าที่ พ.ต. ณัฏฐพล ตันมิ่ง
เรือกระแซงปักธงชาติ ไทย กำลังจอดลอยลำในแม่น้ำโขงที่ท่าด่านเก่า ซอย 9 ถนนชาย
โขง อำเภอ ชียงคาน จังหวัดเลย อยู่ในระหว่างการบุญบนเรือ ซึ่งมีญาติพี่น้อง ผู้ใหญ่ เด็ก
เล็ก นั่งเรือ เมื่อ พ.ศ. 2508 คุณพ่อคำเพ็ง ตันมิ่ง ได้ไปต่อเรือกระแซงขนส่งสินค้า ที่อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อค้าขายสินค้าตามลุ่มแม่น้ำโขง สินค้าสำคัญในสมัยนั้นคือ
ปลาแดก ที่ซื้อมาจาก บ้านท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซื้อไหปลาแดกมาจาก จ.
หนองคาย นำมาเรียงกันไว้ที่ท่าน้ำ เพื่อขนส่งยกไปเก็บไว้ที่โกดังปลาแดก ไว้เพื่อขาย
ต่อไป กิโลกรัมละ 3 บาท ซื้อมากิโลกรัมละ 1 บาท สมัยนั้นยังไม่มีถนนเชียงคาน - ปาก
ชม - สังคม - ศรีเชียงใหม่ - ท่บ่อ - หนองคาย การเดินทางต้องอาศัยเส้นทางคมนาคม
ทางน้ำเป็นหลัก การค้าสมัยนั้นต้องอาศัยเรือกระแซง ในการขนส่งสินค้า เช่น ผ้า บุหรี่ ยา
เส้น ฝ้าย สินค้าเกษตร เป็นต้น เรือลำนี้เป็นเรือลำแรกของชาวอำเภอเชียงคาน ที่ติด
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ โดยใช้ถังน้ำมันครอบเป็นปล่องไฟ คล้ายเรือไททานิค
สัญญาณระหว่างช่างเครื่อง กับกัปตัน (ในที่นี้เรียกว่านายท้าย ชื่อ อาโถ คนหนองคาย
ส่วนช่างเครื่องคืออ้ายนนท์) คือกระดิ่ง ถ้าสั่นรัวๆ แสดงว่าให้เร่งเครื่อง ถ้าสั่นช้าๆ แสดง
ว่าให้ผ่อนเครื่อง ตัวเรือทาสีฟ้าสลับสีขาว สินค้าหนักจะเอาไว้ใต้ท้องเรือ เช่นปลาแดกจะ
ใส่เป็นไหมา ไม่ใช้ปี๊ปเหมือนในปัจจุบัน ถ้าเป็นฝ้ายก็จะใส่บนหลังคาเรือ เวลาจอดจะจอด
ริมฝั่งแม่น้ำโขง แล้วจะมีไม้สะพานต่อออกมาให้คนเดินลง


ที่มา: ว่าที่ พ.ต. ณัฏฐพล ตันมิ่ง