ซากสิ่งมีชีวิตสมัย 38 ล้านปีในพม่าส่อ บรรพบุรุษกำเนิดที่เอเชีย

นักโบราณคดีเผยซากขากรรไกและฟันที่ค้นพบในพม่า เป็นของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ระบุรอยลึกบนฟันเขี้ยวส่อว่าจะเป็นของลิงหางยาวที่อยู่บนต้นไม้...

นักโบราณคดีเปิดเผยว่า ซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบในพม่าเมื่อเร็วๆนี้ อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นบรรพบุรุษร่วมกันของมนุษย์ ลิง และลิงหางสั้น ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แทนที่จะเป็นในทวีปแอฟริกา

ดร.คริส เบียร์ด นักโบราณคดี ของพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติคาร์เนกี้ แห่งสหรัฐฯกับคณะ ได้ค้นพบซากโบราณของขากรรไกรและฟัน อายุเก่าแก่ 38 ล้านปี ซึ่งมีลักษณะตามแบบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ใกล้เมืองพุกาม ในพม่า เมื่อ พ.ศ. 2548 "เรารู้เมื่อพบมันว่า เราได้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สายพันธุ์ที่มีลิงและมนุษย์ เป็นสัตว์ชั้นสูงสุดแบบใหม่ เข้า"

รอยสึกที่บนฟันเขี้ยวส่อว่า เป็นของสัตว์ คล้ายลิงหางยาว อาศัยอยู่ บนต้นไม้ ใช้ฟันกัดขบผลไม้เมืองร้อนต่างๆ เพื่อกินเนื้อและเมล็ด พฤติกรรมคล้ายคลึงกับลิงซากิ สมัยใหม่ของอเมริกาใต้
เพราะเหตุที่เขาประมาณอายุว่ามีความเก่าแก่ 38 ล้านปี ทำให้มันเก่าแก่ยิ่งกว่าซากโบราณของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยพบที่ทวีปแอฟริกาหลายล้านปี และเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของที่เคยพบในเอเชีย

ดร.เบียร์ดกล่าวว่า อายุเก่าแก่กว่ากัน นับเป็นหลักฐานที่ต้องการจะแข่งเทียบกับซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ที่วิวัฒนาการขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกา อย่างมนุษย์ โบราณ "ลูซีย์" อายุเก่าแก่ 3.2 ล้านปี ซึ่งขุดพบเมื่อ พ.ศ. 2517


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ