"หมอธรรม" คือ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ในเรื่องวิชาอาคม คอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน หรือใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น
กรณีผีปอบเข้าชาวบ้านในหมู่บ้าน ต้องรีบมาเรียก หมอธรรม ไปปราบผี ท่านอื่นเพิ่มเติมได้ครับ :)