หินโม่แป้ง

ขั้นตอนของการโม่แป้งเลย การโม่แป้งนั้นต้องนำข้าวไปแช่น้ำไว้
เป็นกะละมัง ๆ กว่าจะโม่เป็นแป้งละเอียด ๆ ต้องหมุนโม่กันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้ง
แล้วรูที่ใช้หยอดข้าวลงไปในตัวโม่ก็เล็กนิดเดียวใส่ข้าวได้ืทีละช้อนสองช้อนเท่าันั้น
ถ้าหยอดข้าวหลาย ๆ ช้อนลงไปจะได้แป้งที่หยาบไม่ดี