กลบทสุภาษิต
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

นาคราชแผลงฤทธิ์


คำคารม ลมลิ้นเล่ห์ อุบายบอก
ออกบทเบื้อง เยื้องยอก ใจห่วงหวง
จ้วงเหตุหา ท่าช่องชี้ นี่ไยยวง
หน่วงยุดอย่าง ต่างดวง เมตตาใจ

ไม่ต่างจิต คิดว่าจริง ทุกสิ่งล้วน
ถ้วนแสนหลาก ยากประมวล หมดสงสัย
ไม่สอดส่อง ดูให้ต้อง ตามเลศนัย
ไต่เล่ห์นึก ตรึกไตร ดูท่วงที


ดีทุกท่า ทางมายา มีหลายหลาก
มากเหลือล้ำ ตามยาก แต้มสอดสี
ตีส่วนสอง ให้เห็นช่อง ชอบเชิงที
ชี้ชวนทาง อย่างแต่มี ล้วนอาการ


....................................................

กลบทสุภาษิต
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)
คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงการประพันธ์ของกวีชั้นครูที่แตกฉานในการโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ประพันธ์โดยมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐาน คำประพันธ์จึงมีความไพเราะงดงามและมีคุณค่าในแง่สอนใจ