กลบทสุภาษิต
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)อักษรสังวาส
อย่าฝ่าฝ่าย หมายเกิน กำเริบเอิบ
อ้างข้างเติบ มิได้ตรึก ตริสนอง
เห็นเช่นได้ ใฝ่ด้วยข้าง ลำพองปอง
ไม่ไตร่ตรอง ดูให้สิ้น นุสนธ์ยล

จักหักโหม โจมเข้าจับ ด้ามพร้าง่า
ตั้งจังก้า หักด้วยเข่า จงยลผล
ควรครวญใคร่ อย่าให้ป่วย สกนธ์ตน
ชอบสอบค้น เสียให้แจ้ง แห่งการงาน


แม้แน่ใจ ใครฟัง พินิจกิจ
ถ้าว่าผิด แล้วอย่าเพ่อ บรรหารขาน
เหมือนเยื้อนแถม แย้มโทษ ประจานปาน
จงปลงจิต คิดอย่าหาญ แต่เดียวเจียว