กลบทสุภาษิต
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)


ธงนำริ้วช้าช้านึก ตรึกไตร่ตรอง ให้ต้องกิจ
ค่อยค่อยคิด คาดควร คำนวณเฉลียว
ดูดูก่อน ผ่อนให้สม ที่กลมเกลียว
จริงจริงแท้ แน่เจียว อย่าวางใจ

หมั่นหมั่นคิด ที่ในกิจ ประกอบก่อ
ตรองตรองข้อ เสียให้ควร ที่ขานใข
รอรอรั้ง สังเกตผล เลศกลใน
อ่อนอ่อนไว้ ดีกว่ากล้า อย่าแรงรัน


คล้ายคล้ายคำ ร่ำว่า เหมือนฆ่าช้าง
แท้แท้ทาง หวังเอางา เท่านั้นนั่น
เหมือนเหมือนกิจ น้อยจ่าย ใช้ทุนอัน
มากมากครัน คิดไม่คุ้ม ที่ขาดไป