กลบทสุภาษิต
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)เสือซ่อนเล็บรู้ว่ายาก หากเห็น เช่นว่าทุกข์
ทางนี้สุข ปลุกปลื้ม ลืมนี้หนอ
รำพึงเพียร เวียนวน ทนพึงพอ
เพียรรวนล่อ ต่อตั้ง กังวลใจ

ยลแต่อย่าง ต่างรู้ อยู่แต่ยาก
เหลือนิหาก จากล้น พ้นนิสัย
เหมือนขว้างงู ชูเชิด เปิดกว้างไป
ก็กลับใกล้ ไคล้ยุค ฉุดกลับมา


สิ่งที่เบื่อ เหลือเบือน เหมือนที่รัก
ต่างร่ำผลัก มักเป็น เช่นร่ำว่า
รำคาญไหน ใฝ่เฝ้า เข้าคานตา
เช่นคอยท่า หาสุข ทุกข์คอยรึง