กลบทสุภาษิต
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)


นาคบริพันธ์กุมภาพาล ชาญชลา สาคเรศ
สาครินทร์ ถิ่นประเทศ สำนึงถึง
สำนักสู่ อยู่ประจำ อย่ารำพึง
อย่ารำพรรณ อันซึ่ง จะวายชล

จะวายชาญ หาญกล้า ดีกว่าสอน
ดีกว่าสั่ง ฟังดูก่อน ใช่เหตุผล
ใช่เหตุเผื่อ เจือจาน ป่วยการกล
ป่วยประกอบ ชอบแต่ยล ดูท่าทาง


ดูท่าที่ ที่จะสั่ง จะสอนศิษย์
จะสอนสู่ ดูชนิด อย่าอางขนาง
อย่าอ้างขนาด คาดคะเน คะนึงพลาง
คะนึงพลอย คล้อยเป็นกลาง อย่างเอียงเอง