กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: วิชาดวงธรรมบรรลุ

Blogger
 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ กิตติ
  วันที่สมัคร
  Aug 2008
  กระทู้
  64

  วิชาดวงธรรมบรรลุ


  จากคำแนะของครูบาอาจารย์ว่า "วิชาดวงธรรมนี้ เป็นวิชาอัศจรรย์ สามารถฝึกฝนเล่าเรียน แล้วนำมาช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมในเรื่องต่างๆ ได้"

  พระอาจารย์เสกสรรค์ กิตฺติสาโร ในสมัยที่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรก ณ วัดศรีบุญเรือง ฝ่ายมหานิกาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ท่านบวชเป็นพระภิกษุได้ ๗ วัน ท่านได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ ว่า "วิชาดวงธรรมนี้ เป็นวิชาอัศจรรย์ สามารถฝึกฝนเล่าเรียน แล้วนำมาช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมในเรื่องต่างๆ ได้"

  ธรรมที่พระอาจารย์เสกสรรค์ ได้นำมาสงเคราะห์แก่คนทั่วไป ตามแนวทางที่ท่านได้ฝึกอบรมปฏิบัติมา โดยมีพื้นฐานมาจากกรรมฐาน คือ หลักของการกระทำ รวมถึงวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา มีสมาธิ มีจิตเป็นสติ ย่อมเกิดธรรมทั้งด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สิ่งที่เหนือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่จะสามารถรู้ได้ กระทำได้ในสภาวะของความเป็นทิพย์

  วิชาดวงธรรมที่พระอาจารย์เสกสรรค์ ได้รับถ่ายทอดมานั้น ขั้นแรกต้องมีการบูชาครู บูชาดวงธรรม ด้วยดอกไม้สีขาวธูปเทียน แต่งขันธ์ ๕ พร้อมผ้าขาว ๑ ผืน และเงินบูชา ๑ บาท เพื่อเป็นการเคารพคารวะบูชาครู

  ในการรับฝึกประจุวิชาดวงธรรม ขั้นแรกของการฝึกฝนวิชาดวงธรรมนั้น ต้องดำรงสติให้มั่น สำรวมใจ สำรวมกาย ดำรงกายให้ตรงคงมั่น เพราะหัวใจของการฝึกวิชาดวงธรรมนี้ ต้องใช้การฝึกสมาธิเพื่อมีสติ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลามิให้เผลอ พร้อมกำหนดระลึกบริกรรม บทภาวนาพุทโธ ให้เร็วๆ ด้วยการออกเสียงดังๆ ยิ่งดี เป็นการประคองใจอยู่เสมอ โดยปฏิบัติดังนี้
  ๑. กราบบูชาพระรัตนตรัย และตั้งใจดำรงรักษาไว้ซึ่งวินัย ศีล
  ๒. นั่งในท่าขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย หลับตาพอสนิท
  ๓. บริกรรมบทภาวนาว่า "พุทโธ" ให้เสียงดังชัดเจน และสับ "พุทโธ" ให้แตกละเอียด ภาวนาไปเรื่อยๆ

  หลังจากนั้น อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาดวงธรรม จะใช้ธูปหรือมือ ชี้ลงไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย พร้อมทั้งบริกรรมคาถาลงไปด้วย หลังจากได้รับการประจุดวงธรรมไปแล้ว ผู้ที่ได้รับการประจุพลัง วิชาดวงธรรม จะต้องหมั่นฝึกฝนด้วยตนเองอีกให้ได้ผลยิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งฝึกวิปัสสนาเพิ่มเติม จึงจะเห็นผลของวิชาดวงธรรม จึงจะสามารถนำไปสงเคราะห์กับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  วิชาดวงธรรมนี้จะมีถึง ๕ ห้อง หรือ ๕ ขั้น คุณประโยชน์ของห้องธรรมแต่ละขั้น มีความแตกต่างกันไป โดยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเอง เมื่อได้เรียนผ่านขั้นห้องดวงธรรมต่างๆ การพิจารณาธรรมต่างๆ โดยการถามดวงธรรมที่อยู่ในกายของตนที่ได้รับการประจุมา รวมถึงการฝึกวิปัสสนา จะได้รับคำตอบที่เกิดขึ้นเอง ในสมาธิในธรรมที่เกิดขึ้น คล้ายๆ กับมีสิ่งใดมาบอกให้เราหยั่งรู้สมาธิจิตนั้น

  พระอาจารย์เสกสรรค์ ท่านจะทำการถ่ายทอดให้กับศิษย์ที่จะฝึกวิชาดวงธรรมในวันอังคาร เพราะถือว่าเป็นวันแข็ง ในการฝึกรับประจุดวงธรรม มีกฎข้อห้ามต้องประพฤติปฏิบัติหลายๆ อย่าง พระอาจารย์จึงไม่ถ่ายทอดให้กับผู้ใดผู้หนึ่งง่ายๆ จนกว่าจะมั่นใจว่า ศิษย์ผู้นั้นจะสามารถปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด เพราะหากผิดกฎข้อห้ามของครูบาอาจารย์ที่บอกไว้แล้ว ย่อมไม่เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติผิดแน่ ซ้ำยังเป็นผลร้ายกับผู้นั้นด้วย ทำให้ชีวิตประสบกับปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเห็นผลในชาตินี้

  ข้อปฏิบัติและข้อห้าม สำหรับผู้เรียนวิชาดวงธรรม
  ๑. ต้องรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
  ๒. ห้ามทานเนื้อมังสัง ทั้ง ๑๐ อย่าง อันได้แก่ เนื้อมนุษย์, เนื้อช้าง, เนื้อม้า, เนื้อสุนัขบ้าน, เนื้องู, เนื้อราชสีห์ (สิงโต), เนื้อเสือโคร่ง, เนื้อเสือดาว, เนื้อหมี และเนื้อสุนัขป่า
  ๓. ห้ามทานเนื้อดิบๆ
  ๔. ห้ามผิดลูกผิดภรรยาผู้อื่น

  บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้เร็วหรือช้าของวิชาดวงธรรม ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียรในการฝึก จะทำให้ดวงธรรมเข้มแข็งขึ้น สามารถนำออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างดี และต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เคร่งครัดทั้งการปฏิบัติและการอบรม ทั้งพระและฆราวาส เพราะต้องระมัดระวังตนเองอย่างยิ่ง ที่จะไม่ผิดกฎข้อห้ามของการฝึกดวงธรรม

  อีกสิ่งหนึ่งคือ บุคคลทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีบุญกรรมและวาสนาบารมีที่แตกต่างกัน การเรียนวิชาเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน เวลาและสถานที่เดียวกัน แต่ผลออกมาต่างกัน บางคนไปโลดสอบผ่านฉลุย บางคนต้องรอเวลาอีกระยะหนึ่ง บางคนกรรมยังหนักอยู่ต้องขับกรรมก่อน ฉะนั้น ผลที่ได้รับจึงเปรียบเหมือนคนเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ณ สถานที่เดียวกัน บางคนไปโดยเครื่องบิน บางคนขับรถยนต์ บางคนไปทางรถไฟ บางคนขับมอเตอร์ไซค์ บางคนปั่นจักรยาน และบางคนเดินไป

  หากปรารถนาในการฝึกหรือได้มาซึ่งวิชาใด ควรถามตนเองให้ถ่องแท้ ว่าปรารถนาในวิชานั้นด้วยจิตอันตั้งมั่นในธรรมหรือไม่ ด้วยทุกสิ่งในโลกธรรมนี้มีคุณฉันใด โทษย่อมมีฉันนั้นเป็นธรรมดา ทำดีหรือทำชั่วก็ต้องยอมรับผลนั้นดุจเดียวกัน


 2. #2
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,603
  บล็อก
  197
  สาธุ สาธุ ขอบคุณสำหรับธรรมะดีๆ ที่มอบให้เป็นประจำนะคะ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •