สืบเนื่องจากกระทู้นี้

ผมได้พบสาเหตุปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าทางผู้ผลิตจะทราบแล้วหรือยัง กล่าวคือ ผมได้ลง MS Office 2007 (.docx) แล้วนำไฟล์ MS 2003 (.doc) มาแปลงไฟล์ด้วย Adobe Acrobat 8.1.5 Professional ซึ่งปรากฏผลว่าใช้ๆ ไป Adobe Acrobat เกิดฟ้องมาว่ามันทำงานผิดพลาดแล้วให้ Repair ตัวเอง ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะแปลงไฟล์ .doc ได้อีกต่อไป รวมทั้งเครื่องมือของ Adobe Acrobat ที่ผนวกเอาไว้ใน MS Office 2007 ได้หายไป ผลที่ได้คือ ไม่สามารถแปลงไฟล์ .doc ที่สร้างจาก MS Office 2003 ได้อีกเลย
เท่าที่ผมได้ทำตามและได้ถอนโปรแกรม Adobe Acrobat ออกจนหมดจด ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้

แต่ผมได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้และขอแนะนำเบื้องต้นสำหรับท่านที่ไม่อยากลงเครื่องใหม่ หรือยังมีปัญหาดังที่ผมกล่าวมา (ที่ผ่านมาผมล้างเครื่องทุกทีและได้หาสาเหตุนี้มานานมากๆ)

แม้จะเกิดปัญหาที่ผมกล่าวมาแล้ว แต่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ขอบอกไว้เลยว่า หน้าที่ในการแปลงไฟล์ของ Adobe Acrobat กับ .doc นั้นหมดสิ้นไปแล้ว ที่เราทำได้ก็คือ แปลงไฟล์จาก .doc เป็น docx แล้วจะแปลงเป็น PDF Files ได้

วิธีการแก้ปัญหาแนวทางใหม่ที่เพิ่งค้นพบ

หลังจากนั้น ผมก็ได้ทดลองแก้ปัญหาต่าง ๆ จนสามารถทำให้แก้ปัญหาที่กล่าวมา รวมทั้งทำให้มีเมนูกลับมายัง MS Office 2007 ได้ตามเดิมแล้ว ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ อ่านต่อเต็มรูปแบบ