กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
ยืดอายุได้ด้วยปาก เลือกกินอาหารมีปริมาณแคลอรีน้อยที่สุด

ถึงแม้เราจะไม่อาจจะหยุดยั้งความแก่ชราได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ระหว่างชาติ เพิ่งค้นพบว่า เราอาจจะยืดอายุให้ยืนยาวออกไปได้ ถ้าหากพยายามบริโภคอาหารที่มีปริมาณแคลอรีต่ำสุดเอาไว้...
คณะนักวิจัยนานาชาติได้พบว่า การลดปริมาณแคลอรีในอาหารที่บริโภคลงอย่างใหญ่มากพอควรจากปกติ ให้ได้มากถึงร้อยละ 30 จะชะลอความแก่ชรา ซึ่งก็เท่ากับเป็นการยืดอายุให้ยืนยาวออกไป
พวกเขาได้พบว่า หากว่าลดปริมาณแคลอรีลง จนเกือบจะเท่ากับการขาดอาหาร ยังจะช่วยป้องกันการเป็นโรคหัวใจ หรือมะเร็งลงได้ตั้งครึ่ง และต่ออายุให้ยืนยาวได้อีกเกือบหนึ่งใน 3
พวกเขาได้เห็นตัวอย่างจากการทดลองกับลิงวอกฝูงหนึ่ง จำนวน 76 ตัว โดยแบ่งเลี้ยงจำนวนครึ่งหนึ่ง ให้กินอาหารที่ให้ปริมาณแคลอรีเพียงร้อยละ 30 เป็นเวลานาน 20 กว่าปี จนมันโตใหญ่ ปรากฏว่ากลุ่มที่ให้กินอาหารจำกัด ยังมีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันมากถึงร้อยละ 37 ในขณะที่อีกครึ่งที่เหลือซึ่งเลี้ยงดูด้วยปริมาณอาหารตามปกติ เหลือรอดมาได้แค่ ร้อยละ 13 เท่านั้น
อาจารย์ริชาร์ด ไวน์ดรัช แห่งมหาวิท-ยาลัยวิสคอนซิน หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า "หลัก การพื้นฐานทางชีววิทยา ของการจำกัดปริมาณแคลอรีในอาหาร ตามที่ได้ศึกษากับหนู แมลงวัน และหนอน ดูเหมือนอาจ จะใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เป็นอย่างดี".

ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ