ผมขอความกรุณาสำหรับท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับการแต่ง hi7 นะครับ เฮ็ดจั่งใด๋จั่งแมนใด่ภาพดุกๆ ดิ๊กๆคือเขา อยากเฮ็ดหลายแต่กะบ่เป็นคือเขา(จังแมนปึก)ซอยแนเด้อพี่น้อง.....