หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 12

หัวข้อ: ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,442
  บล็อก
  5

  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง


  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จัดให้มีขึ้นในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ วัดคลองครุ
  จังหวัดสมุทรสาคร
  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวรามัญ ปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาพระสงฆ์
  การตักบาตรน้ำผึ้งนั้นชาวรามัญเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก พระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็น
  เพราะเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญ พระสงฆ์ไม่สามารถจัดหามาเองได้ ชาวบ้านจึงจัดให้มีการตักบาตร
  น้ำผึ้งขึ้น ความเชื่อในเรื่องการถวายน้ำผึ้งแก่พระภิกษุสงฆ์แล้วได้อานิสงส์มากนั้น สืบเนื่องมาจาก
  ตำนานที่ว่า ในสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้า มีพระปัจเจกโพธิรูปหนึ่งอาพาธ ประสงค์ที่จะได้น้ำผึ้งมาผสมโอสถ
  เพื่อบำบัดอาการอาพาธ
  วันหนึ่งได้ไปบิณฑบาตในชนบทใกล้ชายป่า ขณะที่พระปัจเจกโพธิกำลังโปรดสัตว์อยู่นั้น ได้พบชายชาวบ้านป่า
  เกิดกุศลจิตขึ้นกับชายผู้นั้นหวังที่จะถวายทานแด่พระปัจเจกโพธิ แต่ด้วยตนเองยากจน
  ไม่มีอาหารอื่นใดจะถวายพระนอกจากน้ำผึ้งจำนวนหนึ่ง ด้วยจิตศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นและสูงส่งของชายผู้นั้น
  เมื่อรินน้ำผึ้งลงในบาตรของพระปัจเจกโพธิ เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์คือ น้ำผึ้งเกิดเพิ่มพูนขึ้นจน
  เต็มบาตรและล้นบาตรในที่สุด ขณะนั้นมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งกำลังทอผ้าเห็นน้ำผึ้งล้นบาตร ด้วยจิตศรัทธา
  ในพระปัจเจกโพธิ เกรงว่าน้ำผึ้งจะเปื้อนมือพระ จึงรีบนำผ้าที่ทอแล้วถวายแด่พระปัจเจกโพธิ
  เพื่อซับน้ำผึ้งที่ล้นนั้น ชายผู้นั้นอธิษฐานด้วยอานิสงส์แห่งการถวายน้ำผึ้งเป็นทาน
  ขอเป็นพลังปัจจัยให้ได้เกิด เป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้มีอำนาจ
  ส่วนหญิงที่ถวายผ้าได้อธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นผู้ที่มีความงามและมีโภคยทรัพย์
  ต่อมาเมื่อทั้งสองมรณะแล้วได้อุบัติใหม่ในโลกมนุษย์
  ชายผู้ถวายน้ำผึ้งได้บังเกิดเป็นพระราชาผู้มีความเข้มแข็ง และมั่งคั่ง
  ส่วนหญิงผู้ถวายผ้าได้บังเกิดเป็นธิดาของพระราชาอีกเมืองหนึ่ง มีความงามและความมั่งคั่งเช่นกัน
  นอกจากนี้อานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้งนี้มีตำนานที่เกี่ยวกับพระฉิมพลี หรือพระสิวลีอีกทาง หนึ่งว่า
  ในอดีตกาลครั้งที่มีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า \"พระวิปัสสี\"
  พระสิวลีได้ถือกำหนดเป็นชาวบ้านนอก ในชนบท วันหนึ่งได้ไปในเมืองระหว่างทางกลางป่านั้นได้พบรวงผึ้ง
  จึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไปแล้วตัดกิ่งไม้ถือรวง ผึ้งเข้าไปในเมือง
  ในพระนครขณะนั้นพระราชาและชาวเมืองกำลังแข่งกันทำบุญถวายทานแด่พระวิปัสสี สัมมาสัมพุทธเจ้า
  พร้อมด้วยพระสงฆ์ โดยจัดสรรสิ่งของวัตถุทานอันประณีตถวาย ถวายแข่งกันถึง ๖ ครั้ง ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะ
  ชาวเมืองจึงช่วยกันตรวจดูสิ่งของวัตถุทานที่ถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้าง
  พร้อมทั้งให้คนไปดูที่ประตูเมืองว่าจะมีใครนำสิ่งของอันนอกเหนือจากที่มีอยู่มาขายบ้าง เพราะ
  เกรงว่าพระราชาจะซื้อสิ่งของเหล่านั้นแล้วนำมาถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้า ฝ่ายตนก็จะแพ้ในการถวายทานใน
  ครั้งนี้ ขณะนั้นชาวบ้านนอกที่ถือรวงผึ้งเดินเข้าประตูเมืองมา
  คนเฝ้าประตูเห็นเข้าจึงขอซื้อรวงผึ้งในราคาที่สูงมาก เพราะไม่มีใครนำรวงผึ้งมาถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าเลย
  ชายผู้เป็นเจ้าของรวงผึ้งสงสัยจึงถามขึ้น ชายผู้ขอซื้อจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังโดยตลอด
  ชายผู้เป็นเจ้าของรวงผึ้งไม่ยอมขายแต่ขอร่วมถวายทานแด่ พระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วย
  ชาวเมืองต่างก็ปลื้มปิติและยินดีกับเจ้าของรวงผึ้งนั้น จึงช่วยกันนำรวงผึ้งมาบีบคั้น
  น้ำผึ้งใส่ถาดทองคำใบใหญ่ผสมกับนมเนยคลุกเคล้ากันจนรสดี เสร็จแล้วจึงนำน้ำผึ้งผสมรสดีไปถวายพระ
  วิปัสสีพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายอย่างทั่วถึง และด้วยอานิสงส์ของการถวายทานด้วยน้ำผึ้งครั้งนี้
  เมื่อสิ้นอายุขัยของชายผู้เป็นเจ้าของ รวงผึ้งแล้วได้บังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ช้านาน
  จึงจุติมาเป็นพระราชาในกรุงพาราณสี และเมื่อ
  พระราชาสิ้นพระชนม์แล้วได้อุบัติมาเป็นพระราชกุมารในราชวงศ์ศากยราช มีพระมารดาทรงพระนามว่า
  พระนางสุปปวาสา บันดาลโชคลาภให้แก่พระบิดาและพระมารดาเป็นอันมาก เมื่อประสูติแล้วจึงได้รับพระ นามว่า
  \"สิวลีกุมาร\" เมื่อเจริญวัยแล้วได้ออกผนวชในสำนักของพระสารีบุตร
  และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ สมบูรณ์ด้วยปัจจัยลาภ และในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ
  วัดป่าเลไลยก์ ในขณะที่ออก เทศนาโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  ปรากฏว่ามีสัตว์น้อยใหญ่นำผลไม้และน้ำผึ้งมาถวาย เพื่อให้ พระองค์ได้เสวยประทังชีวิต
  มนุษย์จึงถือว่าน้ำผึ้งเป็นทิพย์โอสถที่สามารถนำมาบริโภคบำรุงชีวิตให้แข็งแรงและยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เ
  จ็บทั้งปวง กล่าวได้ว่า น้ำผึ้งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ประเพณี
  ตักบาตรน้ำผึ้งของชาวรามัญจึงถือกำหนดขึ้นมาจากตำนานและความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้น
  ในปัจจุบันนี้น้ำผึ้งเริ่มหายากขึ้น ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งจึงค่อยๆ เลือนหายไป และผู้คนที่
  มาทำบุญก็เริ่มเปลี่ยนจากน้ำผึ้งมาเป็นน้ำตาลทรายบ้าง น้ำหวานบ้าง
  แต่ก็ยังคงมีผู้ที่นำน้ำผึ้งมาทำบุญตาม ประเพณีอยู่ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมกับวัดคลองครุทำการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด คือ
  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและ
  เข้าใจถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuzing; 20-07-2009 at 19:43.

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,851
  บล็อก
  9
  ยายยยยคร๊าบบบบบ แล้วน้ำผึ้งพระเอาไปเฮ็ดหยังค่ะยาย

 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ สาวส่าเมืองอุดร
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  ที่อยู่
  Hattiesburg, MS , USA
  กระทู้
  1,193
  ยายจ้า จอย บ่เข้าใจว่า เพิ่นสิเก็บแนวใด๋บาดนิ น้ำผึ้งนะ เอาไปเฮ้ดยัง คือ เจ้ปุ้ยถามเลย สงสัย อิอิอิ..

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ bnserver
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  กระทู้
  339
  เพิ่นคือเอาน้ำผึ่ง มาหลายแท้น้อครับ แล้วเพิ่นเอาน้ำผึ้ง ไปเฮ็ดหยังครับ บาดนี้อ่ะ

 5. #5
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  Mr.Reception
  สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  4,454
  บ่อทันเคยเห็นเลยครับแบบนี่..ขอบคุณครับยาย...

 6. #6
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,442
  บล็อก
  5
  ขอบคุณทุกท่านเด้อจ้าที่เข้ามาอ่าน.....นี่หละคำตอบ อ่านเอาเองจ้า
  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญ เป็นประเพณีที่เชื่อกันว่า เมื่อทำแล้วผู้ทำจะได้อานิสงส์สูง เพราะนอกจากจะบูชาแด่พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาแล้ว พระสงฆ์ยังสามารถเก็บน้ำผึ้งไว้ใช้เป็นยาได้ ด้วยน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญหลากหลายชนิด ดังนั้นชาวบ้านจะนำน้ำผึ้งที่บรรจุในภาชนะต่างๆ มาตักหรือรินลงบาตรพระ เช่นเดียวกับการตักข้าวใส่บาตรพระนั่นเอง และเมื่อได้ตักบาตรน้ำผึ้งจนครบจำนวนคนแล้ว ก็นำบาตรพระที่บรรจุน้ำผึ้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ต่อไป พร้อมกับรับพรจากพระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธี

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ทิดแหล่
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  441
  แปลกดีน้อครับ
  อิสานบ้านเฮามีบ่อน้อแบบนี้
  ผมเองกะบ่อเคยเห็นคือกัน...

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ปึกกะหลืน
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  70
  เจ้าไปยืนอยู่หม่องได๋ล่ะยาย..คือบ่เห็น..

 9. #9
  ขอบคุณหลายๆจ้ายายที่เอามาให้ได้เห็นนำ...หนูกะบ่เคยเห็นคือกันจ้า...
  น้ำผึ้งหนูกะมักกินจ้ายาย ใส่นมอุ่นๆกินก่อนนอน หลับดีขนาด...ใส่น้ำหมากขามเปียกเป็นครีมพอกหน้า สิวกะบ่เกิดจ้า อิอิ

 10. #10
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ลาวดีน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2009
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,225
  บล็อก
  3
  ขอบคุณเด้อจ้ายายที่เอามาให้เบิ่ง น้องลาวน้อยพึ่งเคยเห็นจ้า ตักบาตรน้ำผึ้ง แปลกไปอีกแบบน้อจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •