ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 - 001
[yflash]http://www.youtube.com/v/iMGFcPinqkA&hl=en&fs=1[/yflash]