ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 ? 002
[yflash]http://www.youtube.com/v/C8zkPibQByY&hl=en&fs=1[/yflash]