ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 ? 003[yflash]http://www.youtube.com/v/gOFJwtygk54&hl=en&fs=1[/yflash]