ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 ? 006
[yflash]http://www.youtube.com/v/OWMHtTingIw&hl=en&fs=1[/yflash]