ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 ? 007

[yflash]http://www.youtube.com/v/egC_Pj5AkJw&hl=en&fs=1[/yflash]