ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 ? 008
[yflash]http://www.youtube.com/v/bp6XsuQkzXU&hl=en&fs=1[/yflash]