ฟิสิกส์ A-net ปี 2549 ? 009
[yflash]http://www.youtube.com/v/O5IayUj_w5E&hl=en&fs=1[/yflash]