แนะนำเรื่องแบบย่อๆ
ความเป็นกุลสตรีไทยนั้นควรมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อจะได้เป็นที่นับถือ


กุลสตรีไทยควรคุณบัติ ดังนี้
1.ความเรียบร้อย
2.ความงดงามและสง่างาม
3.ความสะอาดและการแต่งตัว
4.ความมีระเบียบ
5.ความจริงใจ
6. ความเมตตา
7. ความรักครบครัว
8.ความเอาใจใส่ครอบครัว

1. ความเรียบร้อย
- สำหรับกุลตรีไทยในอดีตนั้นถือว่าความเรียบร้อยมาเป็นลำดับแรก เพราะ
กุลสตรีไทยในอดีตเป็นคนที่มีความมิดชิดและเรียบร้อยมากจึงส่งผลมาถึง
ข้อ 2 3 4 และข้อ 6 จนเป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว

2. ความงดงามและสง่างาม
- ในเมื่อมีความเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีความงดงาม เพราะ ความเรียบร้อยทำให้
กุลสตรีไทยนั้นมีความงดงามและสง่างามเป็นอย่างมากจึงเป็นที่หมายปองของชายชาตรีได้

3. ความสะอาดและการแต่งตัว
- ความสะอาดของกุลสตรีไทยนั้นมีความสะอากมากๆจนแทบมองไม่เห็นฝุ่นเกาะตามตัวเลย ส่วนการแต่งตัว กุลสตรีไทยในอดีตนั้นไม่ค่อยชอบทาหน้าทาตาเท่าไหร่ยกเว้นมีงานหรือพิธีสำคัญ


4. ความมีระเบียบ
- บ้านเรือนในสมัยนั้นสะอาดและมีระเบียบมาก การวางของนั้นมีระเบียบและจะคอยดูแลบ้านเรือนไม่ให้สกปรกโดยเด็ดขาด

5. ความจริงใจ - การที่กุลสตรีไทยนั้นจะรักใครซักคนเธอจะรักเขาคนนั้นเพียงคนเดียวและดูใจกันเป็นเวลานานจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเขาคนนั้นจริงใจเหมือนตนหรือเปล่าและจะรอได้หรือไม่

6. ความเมตตา
- การที่เธอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนั้นเธอจะไม่ดูดายเฉยๆเธอจะช่วยเหลือและจึงทำให้กุลสตรีไทยในสมัยนั้นมีความเมตตาและกรุณาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

7. ความรักครอบครัว
- เมื่อเธอแต่งงานแล้วเธอจะไม่ทิ้ง พ่อ แม่ของเธอให้โดเดี่ยวเธอจะแวะเวียนมาหาท่านบ่อยๆ เพื่อให้ท่านอุ่นใจว่าตนไม่ทิ้งท่านอย่างแน่นอน

8. ความเอาใจใส่ครอบครัว
- เธอจะคอยดูแลความรักของครอบครัวของเธออย่างดีและไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจและเดียวดายเลย


สรุป ผู้หญิงไทยในสมัยก่อนนั้นมีความเป็นกุลสตรีโดยแท้จริงตามกฎระเบียบและมีคุณบัติครบตามที่กล่าวไปเกือบทั้งหมด


โค้ด PHP:
http://writer.dek-d.com/Jankwan/story/view.php?id=171654