กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: บทบาทสุภาพสตรีไทยในสังคม

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ pcalibration
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  เมืองฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว)
  กระทู้
  1,994
  บล็อก
  1

  บทบาทสุภาพสตรีไทยในสังคม


  บุคลิกพิเศษผู้หญิงไทย ผลักดันบทบาทในสังคม

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานสตรีไทย ประจำปี 2552 "พลังสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน" จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ แด่สตรีไทยดีเด่น จำนวน 99 ราย และทอดพระเนตรนิทรรศการวันสตรีไทย ที่กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ 31 ก.ค.
  นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ กราบทูลวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่าเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมุ่งส่งเสริมให้สตรีบรรลุหน้าที่อันเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นของสตรีไทยทั้ง 4 ประการ อันประกอบด้วย พึงทำหน้าที่ของ "แม่" ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ "แม่บ้าน" ให้ดี พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" และพึง "ฝึกฝนตนเอง" ให้มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้น
  ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ผู้ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ให้นิยามสตรีไทยว่า "หญิงไทยที่ก้าวไป ร่วมกับประเทศที่กำลังพัฒนา" พร้อมเผยความรู้สึกว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ได้พบกับหญิงไทยที่มาจากที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละคนก็ได้ดำเนินชีวิต ในบางครั้งก็คาดเราเองก็คาดไม่ถึง เป็นชีวิตที่ให้บริการกับคนรอบข้าง ตั้งแต่คนในครอบครัว และคนที่อยู่รอบข้างในชุมชนต่างๆ ซึ่งทุกคนมีวิธีการต่างกัน
  แต่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
  สุธาสินี น้อยอินทร์ หรือ แม่ติ๋วแห่งบ้านโฮมฮัก กล่าวว่า วันนี้จึงเป็นวันดีวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าชมพระบารมี ถามว่าดีใจกับรางวัลไหม ถือว่าได้รับรางวัลชีวิตทุกวันอยู่แล้วกับสิ่งที่ทำ แต่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายสำคัญบอกว่า สิ่งที่เราทำนั้นทำถูกต้องแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามุ่งหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง อดทน มีมานะแล้วจะต้องไม่มีคำว่าท้ออีก เพราะวันนี้เป็นวันที่สังคม ผู้คนหรือแม้แต่องค์พระประมุขของประเทศก็รับทราบในสิ่งที่เราทำ ฉะนั้นมีมากกว่าคำว่ารางวัล ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ทุกคนทำอะไรเพื่อรางวัล แต่ทำเพราะมีความสุขที่ได้ทำ
  แม่ติ๋วกล่าวถึงบทบาทของหญิงไทยกับการทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยว่า ส่วนตัวนั้นปิดตัว และไม่ค่อยทราบคนข้างนอกทำอะไรกับบ้าง วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ได้พบว่า วันนี้มีคนมากมายที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ในหลากหลายวิธีการ หลากรูปแบบ แต่ทุกคนเป็นคนที่มี ความมุ่งมั่นและตั้งใจ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำเป็นงานที่รับผิดชอบ หรือเป็นสิ่งที่เห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องร่วมกันรับรู้และแก้ไข
  มองว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยมีผู้หญิงที่เข้ามารับใช้สังคมมากขึ้น
  "ไม่อยากให้ผู้หญิงที่มารับใช้สังคมเพียงแค่บทบาทความเป็นแม่ เมีย หรือความเป็นนักการเมืองเท่านั้น แต่ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศไทยควรลุกขึ้นมารับใช้สังคมในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองหรือปัญหาของผู้อื่นที่เรามองเห็น ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าที่หรือบทบาทที่ได้รับเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเราในสังคมไทยที่ต้องมีส่วนร่วม ในการแสดงความรัก ดูแลซึ่งกันและกัน รับผิดชอบ รวมถึงตระหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน"
  ส่วนนิรมล เมธีสุวกุล หรือ พี่นกแห่งรายการทุ่งแสงตะวัน กล่าวว่า ดีที่ได้อยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้หญิงที่ทำอะไร เพื่อคนอื่นเป็นจำนวนมาก หลายคนเป็นคนที่คุ้นเคย บางคนก็เป็นคนที่เรารับรู้ผลงานแต่ไม่เคยเจอตัว เช่น พี่ติ๋ว (สุธาสินี น้อยอินทร์) โดยส่วนตัวคิดว่าเหล่าสตรีที่เราได้เห็นในวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนยอดของน้ำแข็งที่ยังมีผู้หญิงอีกเยอะที่ทำอะไรเพื่อผู้อื่น ได้เห็นพลังของผู้หญิงซึ่งทำอะไรๆ มากมาย โดยส่วนใหญ่ทำด้วยความรัก เริ่มต้นจากความรักคนใกล้ตัว ความรักเด็ก รักคนที่ลำบากกว่าเรา งานนี้ถือโอกาสให้กำลังใจผู้หญิงคนอื่นๆ ที่มาร่วมงานและคนที่ทำงานเพื่อคนอื่น
  สำหรับตนเองคิดว่า ในสังคมไทยเราเองมีทั้งผู้หญิง ที่แข็งแรงแล้วและผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็ต้องดูแลกันเพราะหญิงที่ถูกเอาเปรียบและยังมีปัญหาก็ยังมีอีกมาก แล้วคิดว่าสภาสตรีแห่งชาติที่ตั้งมาตั้งนานแล้วคงจะมีงานที่รออยู่อีก"สังคมไทยมีลักษณะพิเศษที่บ่มเพาะผู้หญิงไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้วยความประนีประนอม มีความอ่อนหวาน รู้จักการเข้าหาผู้คน ซึ่งบุคลิกพิเศษของผู้หญิงซึ่งทำงานหลายๆ อย่างดีกว่าผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่คุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันระหว่างหญิงชายมาแต่ไหนแต่ไร จะให้ผู้หญิงวิ่งลิ่วไปคนเดียวก็ไม่ได้ ผู้ชายจำนวนมากเป็นเหมือนแรงผลักดัน แรงสนับสนุน หากย่อสังคมไทยมาเป็นหน่วยเล็กๆ เป็นสังคมครอบครัว ณ วันนี้บทบาทของหญิงชายค่อนข้างดีขึ้นเยอะ"

  ทีมา : นสพ.ข่าวสด

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9
  คุณลักษณะเบื้องต้นของสตรีไทยทั้ง 4 ประการ อันประกอบด้วย พึงทำหน้าที่ของ "แม่" ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ "แม่บ้าน" ให้ดี พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" และพึง "ฝึกฝนตนเอง" ให้มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้น

  ผู้หญิงไทยเก่ง บทบาทของผู้หญิงทำงานที่เก่งๆ ตำแหน่งสูงๆมีหลายท่านเนาะค่ะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •