แจ่มจริงแม่คุณ ทศพล หิมพานต์[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/nuK6BFl-Poo&hl=en&fs=1[/yflash]