ฝากใจไปกับนก น่านฟ้า กาฬสินธ์[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/MwQ85zPVUcs&hl=en&fs=1[/yflash]