รักสะดุดเพราะวุฒิชาวนา บุญชู บัวผาง[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/QLbiaVqjH10&hl=en&fs=1[/yflash]