เกี้ย คือ ให้ขึ้นขี่หลัง อย่างเช่น อ้ายไปนากับน้อง น้องย่างบ่ไหว ย่อนนามันไกล อ้ายเลยบอกกับน้องว่ามาหล่าอ้ายสิเกี้ย เป้นต้น