รองอธิการบดี79สถาบัน ชงประกาศห้ามขายเหล้า
รอบบริเวณสถานศึกษา500เมตร มท.ไฟเขียวเห็นด้วยกับ สธ.เต็มที่ เตรียมชงกก.ควบคุมเหล้าภายในเดือนนี้ ชงต่อ กก.นโยบายชุด เสธ.หนั่น เป็นประธาน หากผ่านฉลุยนายกฯลงนามได้ ...
วานนี้ (6ส.ค.) นายปริญญา เทวนฤมิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เปิดเผยว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 73 สถาบัน ได้เคยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อ 26 ต.ค. 2549 โดยขอให้ระยะ 500 เมตร เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 แต่ขณะนี้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จึงนำมาเสนอต่อการประชุมที่มีนายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข (สธ.) และนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย (มท.) เป็นประธานในวันที่ 8 ส.ค.นี้อีกครั้ง เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
"ในเนื้อหาประกาศได้ระบุว่า 1 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อยู่ห่าง 500 เมตร จากบริเวณสถานศึกษา 2 นอกจากนี้ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพิจารณาร่วมกับสถานศึกษาในการ กำหนดเขตยกเว้นหรือผ่อนผันให้สามารถจำหน่ายได้ และ 3 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้หลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 180 วัน" นายปริญญา กล่าว
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า มท.เห็นด้วยกับ สธ.ในการดำเนินการออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากไม่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาดื่มแอลกอฮอล์และมั่วสุมกันใกล้กับ สถานศึกษา ส่วนของกระทรวงมหาดไทยเห็นตรงกับ สธ.ในนามรัฐบาลที่จะต้องดูแลเยาวชนของชาติด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในฐานะองค์การปกครอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัดประสานกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในการหารือยกเว้นสถานที่ เพราะแต่ละสถานศึกษาก็มีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม รมช.มหาดไทย กล่าวต่อว่า หากร้านใดมีความผิดตามประกาศฉบับนี้คงจะต้องยุติการดำเนินการ ไปจนกว่าขอต่ออายุทะเบียนใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีถัดไป ทางสรรพาสามิตก็ไม่อนุญาตต่อไป ก็เท่ากับว่าไม่สามารถจำหน่ายได้นรอบปีถัดไป
นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำร่างเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี รมว. สธ.เป็นประธานภายในเดือน ส.ค. ต่อมาในเดือน ก.ย.จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หากมีมติเห็นชอบก็เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามได้ทันที
"กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จะมีอายุใช้งานครบ 1 ปี 6 เดือน ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติตาม จากนี้ไปตั้งแต่ 14 ส.ค.เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขจะบังคั
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มขึ้น ข้อมูลที่ได้รับแจ้งร้องเรียนจากประชาชนทุกราย จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ไม่มีการผ่อนผันอีกต่อไป" นพ.สมาน กล่าว

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ