ตุ๊บ


ถ้าคุณเกิดโมโหหิวแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี เลยหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างทางขว้างลงไปในบ่อโคลน ปรากฏว่ามันจมลึกลงไป 10 เซนติเมตร ถ้าคุณต้องการให้มันจมลึกลงไป 40 เซนติเมตร คุณต้องขว้างใหม่ด้วยความเร็วเท่าไรเมื่อเทียบกับความเร็วเดิม


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



คำตอบ


ตุ๊บ


คำถามนี้หลอกล่อความรู้สึกของเรา ปกติจะคิดว่าถ้าต้องการให้ก้อนหินจมลึกลงไป 40 เซนติเมตร ก็ควรเพิ่มความเร็วขึ้น 4 เท่า ซึ่งไม่จริง โจทย์ข้อนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการถ่ายทอดพลังงานจลน์ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์กับความเร็วดังนี้

พลังงานจลน์ = 1/2 X มวล X ความเร็วยกกำลังสอง



ดังนั้นถ้าต้องการให้มันจมลึกลงไป 4 เท่า
ต้องขว้างให้เร็วขึ้น 2 เท่า
เพื่อให้พลังงานจลน์เพิ่มขึ้นเป็นกำลังสองคือ 4 เท่า