ปริศนาลูกปืนยาง

ลูกปืนยางและลูกปืนตะกั่วมีมวลเท่ากัน
ถูกยิงจากปืนกระบอกเดียวกัน ด้วยความเร็วที่เท่ากัน
เมื่อกระทบท่อนไม้ที่ตั้งอยู่บนพื้น


1 คิดว่าท่อนไม้สามารถล้มลงด้วยลูกปืนชนิดใด

และ

2ท่อนไม้สามารถแตกออกด้วยลูกปืนชนิดใด
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ตอบ

ปริศนาลูกปืนยาง


คำตอบข้อ 1
ทั้ง 2 กรณีลูกปืนมีโมเมนตัมเท่ากัน แต่จะเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อกระทบท่อนไม้ ลูกปืนยางจะกระเด้งกลับ ส่วนลูกปืนตะกั่วสามารถทะลุเข้าไปในเนื้อไม้ได้ ดังนั้นโมเมนตัมของลูกปืนตะกั่วสามารถส่งถ่ายไปให้ท่อนไม้จนหมด เหมือนกับในกรณีรถติดจรวดว่า
โมเมนตัม = แรง x เวลา ( ถ้าเวลาน้อยแรงที่ส่งถ่ายจะมาก )

หลังจากลูกปืนยางโดนท่อนไม้แล้วมันจะกระเด้งออกมาทำให้เวลาที่ส่งถ่ายโมเมนตัมสั้นเพียงแว็ปเดียว แรงที่ส่งถ่ายออกไปจึงมาก ทำให้ท่อนไม้กระเด็นหรือล้มลงได้ เหมือนกับการเอามือไปผลักแรง ๆ

ดังนั้นลูกปืนยางจึงทำให้ท่อนไม้กระเด็นหรือลัมลงได้


คำตอบข้อที่ 2
อธิบายแตกต่างกันออกไป เพราะลูกตะกั่วผ่านเนื้อไม้เข้าไปได้ การส่งผ่านโมเมนตัมจึงต้องใช้พลังงานจลน์อันมหาศาลของลูกปืนสามารถถ่ายทอดให้กับท่อนไม้ได้จนหมด ซึ่งอาจทำให้ท่อนไม้แตกหรือระเบิดได้

ดังนั้นลูกตะกั่วจังทำให้ท่อนไม้แตกหรือระเบิดได้