พิณลายโปงลาง[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/YQq6B3-HRKQ&hl=en&fs=1[/yflash]