เซิ้งบั้งไฟ โปงลาง[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/aKUA2vAJWFY&hl=en&fs=1[/yflash]