เด่นชัย บัวผัน ศาลาพักใจ[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/LyuWUPpW3oA&hl=en&fs=1[/yflash]