ฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝน
ฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝน
ฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝน
ฝนฝนฝนเธอล้อเล่นกับฝน

ฝนฝนฝนฝนฝนเธอกลัวเปียก
ถึงกางร่มก็ต้องโดนละอองฝน
ฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝน
ฝนตกแล้วคืนฟ้าไม่ได้

ฝนฝนฝนตกแล้วตกเลย
ฝนตกไปเลยทั้งใจ
ถ้าเธอกลัวเปียกแล้วใย
ล้อเล่นกับฝนฝนฝนฝน

ฝนฝนฝนฤๅน้ำตา